Mladí hasiči

mlh

Informace pro rodiče mladých hasičů

Pravidelné schůzky jsou naplánovány na každý čtvrtek během školního roku v čase od 17:00 do 19:00 hod. v prostorách hasičské zbrojnice (Břeclavská 12, Brno – Přízřenice) pod vedením zkušených lektorů (vedoucích mládeže) – s příslušným osvědčením. Mimo pravidelných schůzek se uskuteční řada mimořádných víkendových akcí. Bude se jednat zejména o účast na: dovednostních soutěžích pro mladé hasiče (požární útok, štafeta 4x60m, požární všestrannost), výletech a prohlídkách profesionálních hasičských stanic v Brně a okolí. O konání mimořádných víkendových akcí či případných změnách budou rodiče včas informováni. Schůzky mladých hasičů se za pěkného počasí uskuteční na hřišti. Z tohoto důvodu doporučujeme sportovní oblečení a vhodnou obuv.

V případě zájmu je možné uskladnit na hasičské zbrojnici jedno náhradní oblečení navíc, pro případ potřeby výměny během cvičení. Cena hasičského kroužku je 150 kč/osoba/měsíc. Tato finanční částka bude sloužit k uhrazení nákladů na dopravu, startovného na soutěžích, pojištění a platbu členských příspěvků pro Okresní sdružení hasičů. Platbu je možné realizovat v hotovosti přímo na místě pravidelné schůzky, nebo převodem na bankovní účet číslo: 263481926/0300 jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Po domluvě je možné dítě vyzvednout na zastávce autobusu č. 49 a po ukončení schůzky dohlédnout na jeho odjezd. V případě, že má Vaše dítě nějaká zdravotní omezení, informujte nás o této skutečnosti.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu: sdhprizrenice@volny.cz, nebo telefonicky na čísle 776 770 207.