JSDH

  Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno – Přízřenice

je zařazena v rámci plošného pokrytí jednotkami požární ochrany do kategorie JPO V. Působí na katastrálním území svého zřizovatele, tedy městské části Brno – Jih. Vyjet k události musí do 10 minut od vyhlášení poplachu krajským operačním střediskem HZS a to každý den v roce, 24 hodin denně.

V současnosti má naše jednotka 12 členů. Jednoho velitele jednotky, dva velitele družstev, pět strojníků a čtyři hasiče.  Pro zajištění nepřetržité akceschopnosti se členové jednotky zapisují do denních rozpisů služeb. Činí tak podle možnosti, které jim umožňuje zaměstnání, rodina, zdraví a aktuální situace.

Každý člen zásahové jednotky se musí pravidelně účastnit specializačních kurzů podle svého zařazení v JSDHo a zároveň i školení jednotky, které provádíme nejen na naší hasičské zbrojnici, ale i v terénu při praktickém výcviku.

Jednotka v současnosti disponuje velkoobjemovou cisternovou automobilovou stříkačkou TATRA CAS 32 8200/800 – S3R z roku 1985, kterou jsme zakoupili od podnikových hasičů ze slovnaftu. Vozidlo prošlo v roce 2010 celkovou rekonstrukcí nástavby. Vozidlo neslouží pouze  na hašení požárů, ale i na jiné různorodé zásahy. Ve výbavě vozidla je například motorová pila, plovoucí motorové čerpadlo, ponorná kalová čerpadla, elektrocentrála, motorové kalové čerpadlo, dýchací technika, vybavení na likvidaci obtížného hmyzu a v zimním období vybavení na odstraňování sněhu ze střech.

Squadra azura