SDH

0018

Historie dobrovolných hasičů v Přízřenicích

Protože v Přízřenicích bylo v roce 1945 násilně odsunuto původní obyvatelstvo, které bylo nositelem místních tradic a znalostí o místních hasičích, získáváme dnes informace pouze z archívů. Největší požáry byly v roce 1856, 1866, 1872 a 1897. Vznik německého spolku dobrovolných hasičů je datován v roce 1888 a první zmínka o hasičích je tedy z tohoto roku,, kdy byla pořízena nová hasičská technika, dále obecní dopis císaři a králi Františku Josefu I. o příspěvek na techniku z roku 1893. Z obecních peněz byla zakoupena část domu na parcele PK40/2 na ulici Markétině, dnešní ulice Břeclavská, kde bylo vybudováno v kůlně hasičské skladiště. K tomuto skladišti byl v roce 1905 přistaven sušák hadic. V roce 1922 toto požární skladiště je členy sboru odkoupeno a ve vlastnictví zůstává až do roku 1947, kdy se majitelem stává Zemské hlavní město Brno. Na sklonku II.světové války přilehlý dům i se skladištěm vyhořel. S přistěhováním nových obyvatel roku 1945 začíná i snaha o obnovu hasičů. Český sbor vzniká roku 1946 a přihlásil se k Moravské hasičské zemské jednotě. Zakládajících členů bylo 31 a setkávali se v obecním dvoře v budově bývalých jatek. V této nevzhledné budově vydrželi až do roku 1958, kdy byla postavena nová hasičská zbrojnice. Snahy o zbudování nové hasičky jsou známé od roku 1955, kdy členové sboru žádají o přidělení pozemku po bývalém hasičském skladišti a v roce 1956 začala stavba. Tato budova byla postavena svépomoci členů s brigádnickou pomocí místních obyvatel v akci „M“. V prvním roce byly původní zbytky budovy zbourány, položeny základy a vystavěny obvodové zdi. V tomto roce byly provedeny práce při nichž bylo odpracováno členy sboru 3154 hodin. V následujícím roce 1957, kdy byla zhotovena střecha, vyzděny vnitřní stěny a hrubě nahozeny zdi, bylo odpracováno celkem 5896 hodin, v roce 1958 byla dokončena hlavní budova tj. zasedací místnost, garáže a zázemí. V tomto roce členové odpracovali 2633 hodin. V posledním roce výstavby, kterým je rok 1959, byly postaveny na dvoře sklady techniky a pohonných hmot, bylo odpracováno 2188 hodin. Na výstavbě požární zbrojnice od roku 1956-1959 bylo tedy celkem odpracováno 13871 hodin poctivé a nezištné práce. V roce 1952 byl dobrovolný požární sbor v Přízřenicích přejmenován na Místní jednotu československého svazu požární ochrany. V následujících letech jsme se podílely na výchovně – preventivní činnosti v obci, na pořádání každoročních hasičských zábav, hodů a plesů. Sbor se zúčastňoval soutěží a věnoval se výchově mladých požárníků. V roce 1971 jsme se podíleli na odstranění následků místních povodní. V roce 1983 se místní jednota PO Přízřenice sloučila s MJ v Dolních Heršpicích.
Po roce 1990 dochází k útlumu činnosti, kdy se hledá nový smysl organizací v oblasti požární ochrany. Místní jednota PO se vrátila k původnímu názvu Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1994 dochází k přestavbě hasičské zbrojnice, kdy přicházíme o druhou garáž a zasedací místnost, ve které se nyní nachází místní knihovna. V roce 1996 se SDH Přízřenice jako 22. sbor v městě Brně připojil ke Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

00210015

V roce 1997 se při povodních, drží pohotovost a pomáhá při likvidaci následků povodní v Přízřenicích. Největší útlum v činnosti hasičů nastává v období 2002-2004, kdy se činnosti zúčastnilo jen několik starších hasičů a hlavně mladí hasiči.
V roce 2002 při katastrofálních povodních, které zasáhly většinu území republiky, byly Přízřenice ušetřeny, a tak bylo naše družstvo hasičů rozhodnuto pomocí občanům ve Znojmě. Dne 14.1.2004 po vydatných deštích a teplotách těsně nad 0°C začala stékat voda ze zemědělských ploch v okolí ulice Modřická. Neustále přitékající vodu z okolních polí bylo nutno průběžně odčerpávat. Záchranných prací se zúčastnily jednotky HZS (PS Lidická, PS Slatina, PS BVV) a JSDH (Komín, Chrlice, Útěchov, Bohunice, Holásky, Přízřenice). V roce 2007 byla po dlouholeté snaze zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zařazená v kategorii JPO V. Ve stejném roce je pořádán závod požární všestrannosti Brněnské ligy.
My, členové sboru dobrovolných hasičů v Přízřenicích, se hlásíme k tradicím hasičstva u nás a přijímáme za vlastní myšlenku dobrovolných hasičů, bez rozdílu národů, a proto pokládáme za vznik našeho sboru rok 1888.